Структура на комисионната

35%

0€ - 20 000€
месечна възвръщаемост

40%

20 001€ - 40 000€
месечна възвръщаемост

45%

40 001€ - 50 000€
месечна възвръщаемост

50%

50 000€ +
месечна възвръщаемост

coin-euro
27200700

изплатено в евро