Структура на комисионната

30%

0€ - 10 000€
месечна възвръщаемост

35%

10 001€ - 20 000€
месечна възвръщаемост

40%

20 001€ - 40 000€
месечна възвръщаемост

45%

40 001€ - 50 000€
месечна възвръщаемост

50%

50 000€ +
месечна възвръщаемост